Krauss Péter

Korai fatalpas, fakeretes órák

Korai fatalpas, fakeretes órák

A MOM óragyártásának első éveiben készült órák szerkezetileg még teljes azonosságot mutatnak a Danuvia órák szerkezeteivel. Aztán az évek múlá-sával a szerkezetekben megjelennek változások, fejlesztések. Mintegy tíz év után pedig a sűrűfogazású szerkezeteket felváltják a ritkafogazású szerkeze-tekkel szerelt órák.

Billenőtokos órák

Méretei: 298x112x50mm
Felirat a számlapon: MOM

Az órák azonos szerkezeti elemekkel készültek, mint a Danuvia ébresztő-órák: sűrűfogú óraszerkezettel. A billenőszerkezet is azonos: az elől álló óra tokja rugós csapon billen, míg a hátsó óra acéllemez kengyelen. A hátsó óra fatalpán is találunk Danuviára utaló bizonyítékot: a talp közepén alul a „DRT” (Danuvia Részvénytársaság) betűk vannak sajtolva.

Különbségek: a számlapon Danuvia felirat helyett MOM szerepel, a Danuvia szerkezetek csapágylemezein nincs jelzés, ezeken a MOM-os csapágylemezeken egy körben „M” betű (a MOM rövidítése) szerepel.

Fakeretes órák a szovjet jóvátételi szállítások idejéből
Méretei: 150x105x65 mm

Felirat a számlapon: MOM

Elegáns diófa tokban igényesen tokozott sűrűfogazású óraszerkezet található. A középső és a hátsó óra számlapja még a Danuviát idézi, az első óra bársonyos sötétbarna számlapja már valószínűleg a MOM fejlesztése.

A jóvátételi szállításra a középső óra ébresztő-elzáró felirata (cirill betűkkel írt „ВЫКЛ”, olvasd „vikl” – kikapcsolás) utal. Ezek az órák vélhetőleg 1946 és 1949 között készültek. Ez az óratípus a MOM 1948-as katalógusában már szerepel.

Két egyforma (?) fakeretes óra

Méretei: 180x120x80 mm
Felirat a számlapon: MOM

Amiben egyezik a két óra, az a kiváló minőségű sűrűfogazású óraszerkezet, a kivágott és rádiumozott óraszámok, valamint a klasszikus Danuvia mutatók.
A további összevetés elején rögzítenünk kell, hogy az elől álló óra a jóvátételi szállítások kertében készült, amit igazol a „ВЫКЛ” szó sajtolása a tokon.

A különbségeket hosszan lehet sorolni: Az azonos felépítésű fakeretek mel-lett, az első óra kerete intarziás betéteket tartalmaz. Az első óra számlapja elegáns fekete színű, míg a hátsó óráé a Danuviától örökölt klasszikus szám-lap.

A részletesebb vizsgálat alapján bizton állítható, hogy az intarziás óra ké-szült korábban, az 1940-es évek második felében. A tokozásnál több eltérést találunk: Az első óra külső fedele három csavarral van rögzítve a szerkezet-hez. A felhúzó kulcsok még eredeti Danuvia kulcsok. A külső fedél anyaga 1 milliméteres acéllemez. Van egy belső porvédő fedél is, amit két csavar rög-zít a szerkezethez.

A második óra hátsó fedelét két csavar rögzíti a szerkezethez. A fedél anyaga 0,4 milliméter vékony lemez. A felhúzó kulcsok már MOM fejlesztések. Az ébresztést elzáró kar rögzítése egy, a középnél lévő csapon történik, a másik két csap helyén csak az eredeti furatok találhatók.
Az órák gyártásának időrendjét további szerkezeti elemek is igazolják: A szerkezettartó lábak az intarziás órában esztergáltak és a számlaptartó le-mezbe szegecseltek. A második órában a számlaptartó lemezből felhajtottak.

Eltérnek az ébresztő-mutatókerekek és az ébresztő kalapácsok is.
Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy a jóvátételi szállítások lezárása után a MOM anyagtakarékosabb és kevésbé igényes tokozású órákat készí-tett.

Szerkezetváltó fatalpas óra

Méretei: 230x120x60 mm
Felirat a számlapon: MOM

A számlap, a mutatók és részben a tokozás továbbra is a danuviás formát őrzik, a szerkezet változatlanul sűrűfogú.

Ennél az óratípusnál figyelhetjük meg elsőként az ébresztő-elzárónak a változását. Az addig használt karos elzárót felváltja az úgynevezett „puska alakú” elzáró. Ez a változás minden bizonnyal az 1940-es évek végén történt. Ez az alkalmazás azonban nem volt hosszúéletű. Az 1950-es évek elején már áttértek az úgynevezett „H alakú” ébresztő-elzáróra, ezt az elzárótípust azután a MOM óragyártásának végéig használták

Asztali díszórák az1940-es évek végéről

A MOM 1948-as katalógusában már szerepel: „1. Négyszögletes „MOM” típus, lakkozott vagy krómozott négyszögletes házikóban, 9×9 cm; berregővel, papíros számlappal.” Az itt bemutatott órák számlapja azonban fém, és még a Danuviából ismert számkivágással, rádiumozással. Szerkezetük sűrűfogazású. Az ébresztő-elzáró „puska alakú”.

Méretei: 220x160x60 mm
Felirat a számlapon: MOM

Méretei: 297x120x53 mm
Felirat a számlapon: MOM

Méretei: 260x110x60 mm
Felirat a számlapon: MOM

A fakeret eredetével kapcsolatban kétségek merülnek fel. Lehet, hogy a MOM-ban készült, de inkább egy órát szerető asztalos munkája. Ki tudja?

Fakeretes órák az 1950-es, 60-a évek fordulójából

Méretei: 190x115x50 mm
Felirat a számlapon: MOM, Foreign

Az órák talpán „MOFÉM” (Mosonmagyaróvári Fémtömegcikk Vállalat) feliratú címke található. A MOM-nak már az 1950-es évek közepétől volt kapcsolata ezzel a vállalattal.

Ezek az órák már a „H” alakú ébresztőelzáróval készültek.

Jelentős változás történt ebben a gyártási időszakban: a sűrű fogazású szerkezetet felváltja a ritka fogazású szerkezet. A változás nem egyszerre történik, hanem egy folyamat során. A folyamat legfontosabb eleme a szerkezet fogszámának csökkenése volt. A perckerék fogszáma 60-ról 48-ra csökkent. A közkerék, másodperckerék, gátkerék hajtókájának fogszáma 8-ról 6-ra csökkent. Ennek megfelelően csökkent a fogazás többi elemének a fogszáma is. A szerkezet többi elemének és a csapágylemezek változása évek alatt valósult meg. A szerkezeti változás 1959-ben indult és 1965-ben fejeződött be. Kisebb módosítások, apró változások még ezután is történtek.

A fent bemutatott órák csapágylemezein az alábbi számozást találjuk, és mellette jelezzük a szerkezet milyenségét. Az első szám valószínűleg a gyártás évét, a második szám az éven belüli hónapot jelöli.

7 [1957] 12 – sűrű fogazású szerkezet
8 [1958] 7 – sűrű fogazású szerkezet
59 [1959] – 06 ritka fogazású szerkezet
60 [1960] 01 – ritka fogazású szerkezet

Foreign (külföldi – exportra készült) feliratú számlapos óra szerkezetén nincs számozás, a szerkezete ritka fogazású. A változás folyamatosságát ezen a szerkezeten részben be is tudjuk mutatni.

Alsó csapágylemez

Felső csapágylemez

A baloldali óra (gyártási ideje 1960) felső csapágylemeze még hagyományos, korábban sok évig gyártották. A jobb oldali óra (Foreign feliratú) felső csapágylemeze már kerek kivágású, gyártási ideje kb. 1965. Mindkét csapágylemezen azonos formájú MOM felirat van sajtolva.

Méretei: 220x145x65 mm
Felirat a számlapon: MOM

A szerkezet sűrű fogazású. A felső csapágylemezen található számozás:
57 [1957] – 2. A gyártás éve így 1957-re tehető.

Méretei: 190x125x45 mm
Felirat a számlapon: MOM

A szerkezet ritka fogazású. A felső csapágylemezen található számozás:
9 [1959] – 05. A gyártás éve így 1959-re tehető.

A fenti két óra vizsgálata is azt erősíti, hogy a sűrű és a ritka fogazású szerkezetek közötti váltás időpontja 1959-re tehető.

Fényképtartós díszóra

Méretei: 330x180x100 mm
Felirat a számlapon: MOM

A szerkezet vegyes fogazású. Az óraszerkezet ritka fogazású, az ébresztőszerkezet sűrű fogazású. Az óra szerkezetében egyéb össze nem illő elemek találhatók. Ennek magyarázata az is lehet, hogy a gyári szerkezetet egy órás több elemében is átalakította. Ez azt is igazolja, hogy a MOM óraszerkezetek elemei egymással helyettesíthetők.

A csapágylemezen található számozás:
62 [1962] – 08, Ezek-szerint az óra 1962-ben készült.